Fosol Odrdzewiacz i odtłuszczacz do...

Fosol Odrdzewiacz i odtłuszczacz do stali i żeliwa 550 g


 


jestem polski

Sposób użycia: Zardzewiały przedmiot zanurzyć w Fosolu na 2-10 minut w naczyniu szklanym lub kwasoodpornym. Przedmioty duże (siatki ogrodzeniowe, barierki balkonowe, itp.) posmarować pędzlem. Po zlikwidowaniu rdzy, wyjąć z kąpieli, zmyć wodą i wysuszyć. W przypadku grubego nalotu rdzy przedmiot wstępnie oczyścić. W razie wystąpienia osadu, preparat w opakowaniu ogrzać w ciepłej wodzie.

Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przed użyciem przeczytać etykietę. Nie wdychać par rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne (kwasoodporne)/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi. FOSOL zawiera między innymi: kwas fosforowy.
5900959407132
Brak opini
Produkt dodany do ulubionych

Vica.pl używa plików cookie, aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia podczas robienia zakupów. Korzystając z naszych usług, akceptujesz używanie takich plików. Dowiedz się więcej o plikach cookie oraz o tym, jak można je wyłączyć.