AFLOFARM Regenerum, Regeneracyjne serum do ust (pomadka), 50ml

AFLOFARM Regenerum, Regeneracyjne serum do ust (pomadka), 5g

Dostępny
15,99 zł
Brutto
Rege­ne­rum rege­ne­ra­cyjne serum do ust odży­wia i pie­lę­gnuje deli­katną skórę ust, jed­no­cze­śnie dogłęb­nie ją nawil­ża­jąc oraz chro­niąc przed utratą wil­goci.Intensywna regeneracja nawet bardzo suchej skóry ust!

Opis

Twoje usta są przesuszone? Dzieje się tak, ponieważ usta są bar­dzo deli­katne i ule­gają prze­su­sze­niu dużo czę­ściej niż reszta skóry. Wysu­szona skóra ust jest pro­blemem wielu kobiet i męż­czyzn. Czyn­niki, które odpo­wia­dają za spierzch­nięte wargi to mię­dzy innymi: prze­by­wa­nie w suchym i chłod­nym miej­scu, czyn­niki atmos­fe­ryczne, jedze­nie sło­nych potraw, czę­ste obli­zy­wa­nie ust, a także nie­które leki. Bez względu na to co jest przy­czyną roz­wią­za­niem będzie Rege­ne­rum rege­ne­ra­cyjne serum do ust.Dzięki skład­ni­kom zapew­nia­ją­cym odbudowę warstwy lipidowej naskórka, serum skutecznie regeneruje nawet bar­dzo suchą, podraż­nioną i popę­kaną skórę ust, przy­no­sząc jej ulgę i uko­je­nie. Dodat­kowo Rege­ne­rum zapew­nia skó­rze ust dłu­go­trwałą ochronę przed słoń­cem (SPF 15) i szko­dli­wym dzia­ła­niem innych czyn­ni­ków zewnętrz­nych (mróz, wiatr), spra­wia­jąc, że usta są zawsze mięk­kie, ela­styczne i jedwa­bi­ście gładkie.

Regenerum regeneracyjne serum do ust, to:

  • inten­syw­na rege­ne­racja nawet bar­dzo suchej skóry ust
  • odży­wienie i pielęgnacja
  • nawilżenie i ochrona przed utratą wilgoci
  • ochronę przed słoń­cem (SPF15)
  • ochrona przed szko­dli­wym wpły­wem czyn­ni­ków zewnętrznych
  • jedwa­bi­sta gład­kość i elastyczność.

Szczegóły produktu

5906071003528

Opinie

Nie ma jeszcze opini

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Vica.pl używa plików cookie, aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia podczas robienia zakupów. Korzystając z naszych usług, akceptujesz używanie takich plików. Dowiedz się więcej o plikach cookie oraz o tym, jak można je wyłączyć.