Regulamin promocji:

1. Postanowienia ogólne:

1.1 Nazwa promocji: ROZDAJEMY KOSMETYKI.

1.2 Każdy zakup za minimum 50 zł upoważnia do wybrania kosmetyku przy kasie.

1.3 Organizatorem promocji jest VICA Sp. Z.o.o. z siedzibą w Pępowie 63-830, ul. Bojanowskiego 1, NIP: 687-175-68-83.

2. Instrukcja działania Akcji promocyjnej:

2.1 Zrób zakupy za minimum 50 zł w drogerii stacjonarnej Vica.

2.2 Każde wydane minimum 50 zł na zakupy w drogerii stacjonarnej Vica to kosmetyk dla klienta, który wydawany jest przez ekspedientkę przy kasie.

3. Warunki korzystania z promocji:

3.1 Czas trwania promocji: od 17.08.2020 do 23.08.2020 r.

3.2 Promocja obowiązuje w Sieci Drogerii Vica - wszystkie sklepy stacjonarne.

3.3 Z promocji może skorzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3.4 Promocja obowiązuje tylko z Kartą VICA CLUB.

4. Szczegółowe warunki promocji:

4.1 Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość otrzymania kosmetyku, za wydanie określonej kwoty na zakupy w Sieci Drogerii Vica przez klienta.

a) Wymiana kosmetyków nie podlega reklamacji.

5. Inne postanowienia:

5.1 Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania wie przez Klienta z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacji.

5.2 Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie do 14 dni od dnia zakończenia promocji:

  • bezpośrednio w siedzibie Firmy w formie pisemnej,
  • przesłać listownie na adres siedziby Firmy.

W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data nadania pisma w urzędzie pocztowym,

  • przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e-mail: vica@vica.pl Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni.

Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni.

Powyższe informacje nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta związanych z nabytym towarem (w tym składaniu reklamacji co do ich jakości) wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

5.4 Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe z klientem tj. imię i nazwisko. adres telefon oraz opis i powód reklamacji.

5.5 Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej.

5.6 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Vica.pl używa plików cookie, aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia podczas robienia zakupów. Korzystając z naszych usług, akceptujesz używanie takich plików. Dowiedz się więcej o plikach cookie oraz o tym, jak można je wyłączyć.