W drogeriach Vica zależy nam, aby praca była źródłem satysfakcji, opartej na rozwoju, dobrej komunikacji i gratyfikacji zaangażowania. Jeśli Twoja komunikacja, rozumienie potrzeb klienta i zdolność uczenia się są na wysokim poziomie DOŁĄCZ DO NAS!

W związku z rozwojem sieci poszukujemy kandydatów na stanowiska:

CV na stanowisko grafika prosimy kierować na adres: itomczak005@gmail.com
CV wraz ze zdjęciem prosimy wysyłać na: paulina.wojtczak(małpa)vica.pl. W temacie prosimy podać nazwę stanowiska, na które Państwo aplikują i miejscowość .
KLAUZULA INFORMACYJNA O DANYCH OSOBOWYCH – REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

 1. Administratorem danych osobowych jest Vica Sp. z o.o. ul. E. Bojanowskiego 1, 63-830 Pępowo Nip:  696-175-68-83.

    2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mai: vica@vica.pl, telefonicznie pod numerem: 65-573-66-08. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

    3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: kas5@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

    4. Administrator będzie przetwarzał Pani / Pana dane osobowe w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy tj:

    • Imię (imiona) i nazwisko

    • Imiona rodziców

    • Datę urodzenia

    • Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

    • Wykształcenie

    • Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

    • Inne jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

    5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

    a. prowadzenia procesów rekrutacyjnych,

    b. prowadzenia bazy danych potencjalnych kandydatów na potrzeby przyszłych rekrutacji,

    c. dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed roszczeniami.

    6. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:

    a. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 221 Kodeksu Pracy) – w celu określonym w pkt 5 a),

    b. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w celu określonym w pkt 5 b),

    c. prawnie uzasadniony interes administratora – w celu określonym w pkt 5 c).

    7. Obowiązek prawny ciążący na administratorze wynika z przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917).

    8. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

    9. W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

    10. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

    11. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych oparte jest na Pani/Pana zgodzie ma Pani / Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

    12. W związku z tym, że podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora (w zakresie określonym w pkt 5 c powyżej), przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

    13. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

    14. Podanie danych osobowych jest w celu określonym w pkt 5 a) obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanej powyżej podstawy prawnej.

    15. Podanie danych osobowych w celu określonym w pkt 5 b) jest dobrowolne.

Vica.pl używa plików cookie, aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia podczas robienia zakupów. Korzystając z naszych usług, akceptujesz używanie takich plików. Dowiedz się więcej o plikach cookie oraz o tym, jak można je wyłączyć.